ZawiercieNaTopie @ Facebook
Jan Pabisiak @ Twitter

500 plus na każde dziecko - to efekt zmian w świadczeniu, które płyną z tzw. nowej piątki PiS. Projekt jest już na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Taka forma pomocy ma przyczynić się do poprawy jakości życia wszystkich polskich rodzin.

Jakie są zatem najistotniejsze zmiany w 500+?

  1. - 500+ przyznawane będzie na każde dziecko - w związku ze zniknięciem kryterium dochodowego,
  2. - program 500+ obejmie 2 mln jedynaków,
  3. - 500+ trafi również do rodzin przysposabiających dziecko oraz do dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  4. - w wypadku śmierci rodzica pobierającego świadczenie 500+ przechodzi ono na drugiego z rodziców.